Δαπάνησαν από 150 μέχρι και 250 και βάλε εκατομμύρια, οι θεατές περίμεναν να…

…δούνε κάτι διαφορετικό. Κι όμως. Λίγα πέτυχαν κάτι παραπάνω από έναν πάταγο. Αρνητικό.