Αυτό είναι το Gogoro. Και δεν είναι μόνο ένα σκούτερ. Είναι ένα “transportation network system” με το Gogoro scooter να συνδυάζεται με μια σειρά από σημεία ‘τροφοδοσίας’. Δηλαδή;

Δηλαδή σημεία με κάτι περίεργα ‘κουτιά’ που αλλάζεις πάνω στο μηχανάκι. Ωραίο. Αν και χρειάζεται τις πολυεθνικές για να μη γίνει κάτι απλά ‘διαφορετικό’. Και φυσικά βραβεύτηκε.