Ναι, τεχνολογίες και τεχνολογίες και τεχνολογίες, ΑΛΛΑ, είναι αλήθεια πως οι τηλεοράσεις παραμένουν κυρίαρχες! Δείτε σε…

…ένα ωραίο βίντεο τα καλύτερα παιδιά της βιομηχανία στη CES 2019!