Ναι, είναι μια Harley Davidson. Μόνο που το όνομα LiveWire κάτι λέει διαφορετικό! Τι; Μα…

…είναι μια συνεργασία της Harley Davidson με την Panasonic. Και είναι ηλεκτρικό!