Νάτος! Ο πιο συμπαθής και feel good του Marvel Universe..!