Σήμερα τα blogs της Ρωσίας postάρουν φωτογραφίες από τα νεότερα ρωσικά drone. Το όνομα τους:

“Okhotnik” που σημαίνει “κυνηγός”. Με μεγάλη ομοιότητα με το X-47B.