Ένα ωραίο review μιας συμπαθέστατης, αγαπημένης reviewερ…