Τι μας δείχνει η FUJIFILM;! Για δείτε…

…φρέσκο, φρέσκο.