Ναι, είναι ένα… κρεβάτι! Και ναι, είναι ένα έξυπνο gadget για την…

…ημέρα των Ερωτευμένων.