Ο κύριος αυτός ζει στον Arcticό Κύκλο και στο βίντεο…

…μιλά για AF και 20fps με μια α9. Εικόνες ωραίες.