Η εταιρία λέει “Life, Intensified”. Και το νέο μοντελάκι…

…λογικά θα πουλά σαν ζεστό ψωμάκι.