Το Razor E-Punk είναι ένα ηλεκτρικό micro bike! Με πολύ μικρές διαστάσεις και σκελετό στιβαρό…

…200mm είναι ένα διαφορετικό micro bike!

  • The fun of a BMX-style bike, the maneuverability of a micro bike, and Razor’s unparalleled electric power in one epic ride!
  • Folding metal foot pegs allow for seated riding and compact storage.
  • Features a high-torque, hub motor, providing revved up action at speeds up to 9 mph (14 km/h) for up to 40 minutes of continuous use.
  • Features adjustable-angle, riser-style padded handlebars accommodating riders of various heights.
  • A comfortable, adjustable-height, padded seat allows for easy riding.
  • A hand-operated, front caliper brake helps ensure easy maneuverability and speed control.