Σσσσσσ…! Ησυχία! Το Garmin Approach S10 Golf Watch είναι ένα wearable που κάνει όσα ένα smartwatch αλλά…

…ξέρει να τα κάνει με ησυχία! Με προ-φορτωμένες 41,000 πίστες και high-res, readable οθόνη, δίνει 12 ώρες GPS ανά φόρτιση. Και φυσικά κάνει τα πάντα!