Γράφηκε ιστορία. Για πάντα αυτή θα είναι η ΠΡΩΤΗ φορά! Η πρώτη που…

…θα έχει γίνει εκτόξευση και σύνδεση με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ενός ιδιωτικής κατασκευής διαστημικού σκάφους.