Ναι, γύρισε! Και η κυρία NASA μας έχει να απολαύσουμε…

…όλη τη διαδικασία.

Ή αν θέλετε πιο σύντομο τμήμα της διαδικασίας δείτε εδώ: