Αυτό είναι. Το νέο. Και ίσως η μόνη 911 που έχει ποτέ κατασκευαστεί σε…

…ανοιχτή έκδοση και είναι εξίσου όμορφη με τη κλειστή!