Υπάρχουν hypercars και υπάρχουν μοναδικά custom οχήματα για τους υπερυπερπλούσιους. Μια τέτοια είναι η Ferrari P80/C. Χρειάστηκαν τέσσερα…

…χρόνια για να φτιαχτεί το ένα και μοναδικό τεμάχιο. Το project που μόλις αποκαλύφθηκε έχει σαν βάση έμπνευσης τις 330 P3/P4 και Dino 206 S.

Είναι ένα “Hero Car” που σχεδιάστηκε μαζί με τον κ.Flavio Manzoni της εταιρίας για τον τυχερό ιδιοκτήτη.

Η P80/C είναι ένα “new kind of product that simply did not exist in the current Ferrari range.” Μια track-only λύση, μόνο δηλαδή για πίστα που στη βάση της έχει την αγωνιστική 488 GT3. Θα τη δούμε ποτέ έστω σε πίστα; Εξαρτάται από τον/την ιδιοκτήτη/τρια.