Τι μπορεί λοιπόν να κάνει; Πόσο ανθεκτικό είναι ετούτο το κυβάκι; Τι κάνει με το 4Κ βίντεο; Και…

…ποια τα χαρακτηριστικά του;

Sony Cyber-shot RX0 II – Product Feature

Sony Cyber-shot RX0 II – Super slow motion

Sony Cyber-shot RX0 II – Travel with Sony

Sony Cyber-shot RX0 II – Travel in Spain – 4K movie