Είχαν ετοιμάσει κάτι με το πρωτότυπο Χ-2 αλλά οι Ιάπωνες έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν τις λύσεις τους…