Μια σκηνή ακόμη, από την ταινία που θα σπάσει τα 3 δις σε εισπράξεις…