Τα μελλοντικά αεροσκάφη θα έχουν ‘ευέλικτα φτερά’. Αν προχωρήσουν όσα οργανώνουν οι MIT και NASA τα φτερά με…

…τεχνολογία shape-shifting θα είναι πραγματικότητα. Το concept αυτό των φτερών θα δώσει μια κατασκευή που θα μετατρέπει στο σχήμα στον αέρα με όσα θετικά αυτό σημαίνει.