Εδώ είναι. Ο αγαπημένος Godzilla. Σε νέα χρώματα ‘μάχης’…