Το καλοκαίρι – όσα πείσματα και να κάνει η άνοιξη, θα έρθει. Ιδού ένα…

…gadget τέλειο!

Το FIFISH V6 είναι ένα “compact size OMNI-directional ROV equipped with 4K UHD camera”. Με “patented “Smart Thruster Array” ™ enable V6 to break the limits of angles, unleash the creativity. Moving in sideways, tilting in ± 90° is manageable. Η κάμερα 4K έχει φακό με 166° FOV fixed για κινηματογράφιση κάτω από νερό και υποστηρίζει H.265 HEVC φορμά και RAW σε DNG.