Αν και το σκιάζει… η Marvel. Είναι σημαντική ιστορία.