Ηλεκτρικό και ταχύτατο, αλλά σε δοκιμές στην πράσινη…

κόλαση.