Πολλές οι πρωτιές για την κυρία. Δείτε ένα…

…μικρό αφιέρωμα.