Μια από τις λίγες νέες σχεδιάσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Ο νέος κινητήρας Turboprop αυτός ετοιμάστηκε από λευκό χαρτί και για το τμήμα…

…Business & General Aviation είναι νέο πουλέν που θα ξεκινήσει να πετά στο τέλος του έτους. Ήδη σε δοκιμές έχει δώσει max power και max RPM με Full Authority Digital Engine Control (FACDEC) τεχνολογία και έλεγχο integrated propeller για πρώτη φορά στην κατηγορία.

Ο Catalyst θα πετάξει για πρώτη φορά στο Τextron Cessna Denali.

PS: αυτό πόνεσε