Ναι. Πέρασαν. Σαράντα. Και παραμένει μια καταπληκτική και…

…τόσο όμορφα σχεδιασμένη συσκευή. Ιδού, η επίσημη 40TH ANNIVERSARY MOVIE.