Μια πάρα πολύ σημαντική δοκιμή για τη NASA μόλις…

…έδωσε τα σωστά αποτελέσματα!