Μια Empty Memory δεν είναι USB memory stick, είναι κόσμημα. Για την ακρίβεια κάθε κομμάτι έχει φτιαχτεί από υψηλής ποιότητας…

…316 stainless steel, γυαλιστεί στο χέρι και κάθε σχέδιο έχει μια “φυσική κενότητα” στη μορφή της, για να κάνει και τη μεταφορά στο νου. Σε USB 3.0 High-Speed.