Ένα ακόμη ρολόι με… φιλοδοξίες! Με φιλοδοξία να αποτελέσει μια λύση…

…αντί Apple. Δείτε το και αποφασίστε μόνοι σας.