Ναι, 50 χρόνια από την πρώτη προσελήνωση. Και μια λίστα…

…με τις ταινίες που έχουν διηγηθεί καλύτερα τις εποχές εκείνες είναι εδώ.

Και η πιο αγαπημένη: