Η Oscarαρική κα.Jennifer Connelly σε futuristicικό thriller. Η σειρά έρχεται την…

…άνοιξη του 2020 στο TBS.