Είμαστε κοντά πλέον στην κατασκευή του πρωτοτύπου. Στο δε βίντεο αυτό…

…θα δείτε την τεχνολογία που έχει κάτω του το πρωτότυπο της NASA.