Είναι με βεβαιότητα η πιο εντυπωσιακή σειρά τηλεοράσεων. Η νέα BRAVIA MASTER όμως εδώ έχει ένα ενδιαφέρον…

…ταίριασμα! Ιδού, η εικόνες του Gran Turismo® στην τηλεόραση!