Να και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία! Οι δύο εταιρίες…

…έχουν αποφασίσει και ετοιμάζουν πολύ ενδιαφέροντα προϊόντα!