Αν… ΔΕΝ είχατε ποτέ την απορία σας τη δημιουργήσαμε μόλις. Δείτε…

…την απάντηση που έχει σχέση με την παράδοση, τα στοιχεία και τους οργανισμούς της θάλασσας και τον βιοκτόνο χαρακτήρα του χαλκού!