Τα νέα Garmin Fenix 6 έχουν όλα customizable Power Manager. Μόνο το Fenix 6X Pro Solar όμως μπορεί να φορτίσει ξανά με τη βοήθεια…

… του ήλιου! Χάρη σε ένα διάφανο σύστημα φόρτισης, το Power Glass που έχει ενσωματωθεί στην 1.4″ sunlight-readable οθόνη για πρώτη φορτά σε ρολόι Garmin GPS.

φυσικά έχεις και τόνους fitness χαρακτηριστικά εκτός από GPS maps, heart rate tracking, Pulse Ox blood oxygen monitoring, advanced sleep χαρακτηριστικά και altitude acclimation, όπως και Body Battery energy monitoring που δίνει την ενέργεια του σώματος μας!