Δυναμικό και γεμάτο χρώμα και δράση. Από τα videogames που δεν ξεχωρίζουν για τη…

…βία και την ένταση. Ωραίο.