Τα νέα ZenBook Flip 14 (UX463) και 15 (UX563) συνδυάζουν σύμφωνα με την εταιρία που τα εδημιούργησε αυτό που ονομάζουν…

…”elegant sophistication and the futuristic new #ASUS ScreenPad™ 2.0 with the convenience of a 360°-flippable display”.

Νέα ZenBook Flip series. Για να τη δούμε.