CES 2015

Τα νέα ZenBook Flip 14 (UX463) και 15 (UX563) συνδυάζουν σύμφωνα με την εταιρία που τα εδημιούργησε αυτό που ονομάζουν…

…”elegant sophistication and the futuristic new #ASUS ScreenPad™ 2.0 with the convenience of a 360°-flippable display”.

Νέα ZenBook Flip series. Για να τη δούμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.