Για να δούμε τι έχει φέρει η εξαιρετικά κινούμενη εταιρία στη Φρανκφούρτη! Αξίζει να ιχνηλατήσουμε τα…

…βήματα τους.