Φρέσκα, φρέσκα στην iFA 2019, τα ηχειάκια της εταιρίας. Τα νέο JBL Link Music και Link Portable εδώ το βλέπουμε με…

…τη νέα τεχνολογική ιδέα της εταιρίας. Πλήρως συνδεδεμένα σε πολλά χρωματάκια.