Η γερμανική εταιρία στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που ονομάζει Volkswagen Doctoral Students’ Day 2019 έδωσε σε νέους τη δυνατότητα να…

…δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Δείτε.