Σε ένα post-apocalyptic σκηνικό διαφορετικών 1980’s και στην πόλη του…

…Los Angeles. Ο κόσμος έχει μετατραπεί σε ένα αρκτικό περιβάλλον. Και πρέπει να επιβιώσεις.