Ένα πανέμορφο πλάσμα με μήκος 1.3m μέτρα. Στην περιοχή Southwest Baker Island σε ένα τμήμα που ονομάζεται…

…Pacific Remote Islands Marine National Monument, δείτε μια λήψη μαγική.