Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή δουλειά που έχει γίνει σε ένα “game”. Αν μπορείς να αποκαλέσεις έτσι κάτι σαν αυτό που βλέπουμε εδώ. Μιλάμε για….

…ένα αριστούργημα. Απλά. Δείτε και ετοιμαστείτε να σας πέσει το σαγόνι.