Αυτό είναι το νέο πόνημα του Guy Richie. Για να δούμε πως…

…σας φαίνεται.