Ο διάσημος ηθοποιός, στο ultimate motorsport event. Θα είναι μια σειρά, για το Youtube παρακαλώ που ξεκινά 11 Οκτώβρη. Με τον…

…Michael Fassbender να έχει την τύχη να ασχοληθεί με τον μύθο που λέγεται “24h of Le Mans”.