Μια πολύ όμορφη διαστημική “περιπέτεια” που δείχνει πως στα videogames αρκεί να…

…υπάρχει δημιουργία!