Ωωω ναι! Καλά διαβάσατε. Μιλάμε για το Fortnite. Και voila, το Chapter 2 Launch Trailer είναι…

…εδώ για ένα από τα πλέον δημοφιλή games εκεί έξω στον Πλανήτη Γη. Enjoy.